UK?ADY ABS

Opis

oe_7_img3Hamulcowe uk?ady przeciwblokuj?ce (ABS) s? stosowane od lat 80. jako jeden z podstawowych uk?adów zwi?kszaj?cych bezpieczeństwo. System ten nadzoruje pr?dko?? obrotow? kó? pojazdu i rozpoznaje kiedy kierowca hamuje mocniej ni? pozwala na to przyczepno?? nawierzchni drogi. Ci?nienie p?ynu hydraulicznego w poszczególnych hamulcach kó? regulowane jest przez modulator ci?nienia i uk?ad elektroniczny, aby poprawi? stabilno?? i kierowalno?? pojazdu, jednocze?nie zapewniaj?c najkrótsz? drog? hamowania.

Technologia/Zalety

img9_7Dodatkowe mo?liwo?ci systemu to dynamiczny rozdzia? si? hamowania (DRP) zapewniaj?cy zachowanie w?a?ciwe proporcje ci?nienia mi?dzy przedni? a tyln? osi?. Eliminuje to konieczno?? stosowania regulatorów/ograniczników ci?nienia. Uk?ad sterowania ci?nieniem mi?dzy lew? i praw? stron? pojazdu (CBD) umo?liwia prawid?owy rozdzia? si? hamuj?cych podczas hamowania ze zmian? kierunku. Uk?ady przeciwdzia?aj?ce po?lizgowi kó? nap?dzanych (ETS) nadzoruj? pr?dko?? obrotow? kó? nap?dzanych zapobiegaj?c buksowaniu i koryguj?c moment obrotowy silnika, aby zapewni? prawid?owe ruszanie z miejsca i przyspieszanie na ?liskich nawierzchniach.

Zastosowanie

img9_8Uk?ady ABS dost?pne s? w pe?nym zakresie wielko?ci od samochdów miejskich do du?ych pick-upów i SUV-ów, zarówno jako komponenty ?eliwne, jak i aluminiowe.
开心激情五月天,俺去啦俺来也五月天,擼擼综合色,亚洲综合色在线视频,综合色色综合久久